Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

การทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น

User Rating:  / 1
PoorBest 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

ดาวน์โหลด : 

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่น เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ 

ย่อมชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจาก อาวรณียธรรม (กิเลสที่กั้นจิต) ด้วยการเดินจงกรม ด้วยการนั่ง ตลอดวันยังค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรี

ครั้นยามกลางแห่งราตรี นอนอย่างราชสีห์ (คือ) ตะแคงข้างขวา เท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น

ครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรี ลุกขึ้นแล้ว ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณียธรรม ด้วยการเดินจงกรมและการนั่ง อีก.

ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่น.

 

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย หน้า ๑๑๔๑

ตามรอยธรรม หน้า ๕๕

(ไทย) สฬาสํ๑๘/๑๙๖/๓๑๙. : คลิกดูพระสูตร

(บาลี) สฬาสํ๑๘/๒๒๑/๓๑๙. : คลิกดูพระสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today329
Yesterday531
This week1370
This month10073
Total820135

Who Is Online

19
Online