Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ใส่รองเท้า ตักบาตรได้หรือไม่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

วิดีโอบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

 ดาวน์โหลด : คลิกที่นี่


พระสูตรที่เกี่ยวข้อง


 

[๔๐๓] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ เดินไกวแขนไปในละแวกบ้าน

ต้องอาบัติหนึ่ง คือ ทุกกฏ.

 

(ไทย) ปริวาร.วิ. ๘/๑๑๒/๔๐๓ : คลิกดูพระสูตร

(บาลี) ปริวาร.วิ. ๘/๑๐๖/๔๐๓ : คลิกดูพระสูตร

 

 

[๔๒๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่อนุโมทนาในโรงฉัน คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาว่า

ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ ไม่อนุโมทนาในโรงฉัน

ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน  โพนทะนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น

แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้อนุโมทนาในโรงฉัน

 

 

(ไทย) จุลฺล.วิ. ๗/๑๔๙/๔๒๐ : คลิกดูพระสูตร

(บาลี) จุลฺล.วิ. ๗/๒๒๓/๔๒๐ : คลิกดูพระสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today362
Yesterday823
This week2023
This month21934
Total1547802

Who Is Online

18
Online