Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
170 ขอคำอธิบาย กรรมเก่า และ กรรมใหม่ 4198
171 วิธีไม่สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น คืออย่างไร 3946
172 กรรม กับ ความทุกข์ มีความต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 4894
173 บาตรที่ถูกต้องตามหลักวินัย และวิธีใช้บาตร ตามพุทธวจน คืออย่างไร 4845
174 คำว่า จิตปรุงแต่ง และ ปรุงแต่งจิต คืออย่างไร 7999
175 ขอคำอธิบายคำว่า จิตสังขาร, ปิติ, สุข, โลภ, อภิชฌา, จิตปราโมทย์, จิตตั้งมั่น, จิตปล่อย, ความจางคลาย, ความสลัดคืน 6080
176 เหตุแห่งการสมปรารถนา เช่น การได้มาซึ่งโภคทรัพย์ หรือสิ่งอื่น พระพุทธเจ้าให้ทำอะไรบ้าง 27634
177 เหตุปัจจัยอะไร จะทำให้คนเปลี่ยนมาสนใจธรรม และศึกษาพุทธวจน 6057
178 การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาที่บ้าน จะมีอานิสงส์ อย่างไร 5660
179 อานิสงส์ 5 อย่างของการอยู่เป็นที่ คืออะไร 4513
181 ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับอย่างไร 4530
182 มรรควิธีสักแต่ว่ารู้ กับ สติปัฏฐาน ๔ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 5052
183 อนุสัย นอนเนื่องอยู่ในจิตได้อย่างไร เพราะจิตเกิด-ดับอยู่ตลอดเวลา และ เมื่อไม่มีอะไรเป็นของเรา แล้วอนุสัยตามข้ามภพข้ามชาติได้อย่างไร? 5079
184 การทำงานของมโนวิญญาณ เป็นอย่างไร 5036
185 ขอคำอธิบายว่า อุทิศส่วนบุญกุศลนั้น (ผู้แผ่เมตตา บุญกุศลพร่องไหม และผู้รับแบ่งส่วนยังไง) 4483

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today389
Yesterday424
This week2682
This month10985
Total873133

Who Is Online

7
Online