Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

พระพุทธเจ้ามีผมหรือไม่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

วิดีโอ

 

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี


 ดาวน์โหลด : วิดีโอ


พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

 
 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิก เศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณ์ก่อไฟแล้วตกแต่งของที่ควรบูชา อยู่ในนิเวศน์ ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาค เสด็จเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอก ในพระนครสาวัตถี เสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของอัคคิก ภารทวาชพราหมณ์ อัคคิกภารทวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวครั้น แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า

"หยุดอยู่ที่นั่นแหละ คนโล้น หยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะ หยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถ่อย ฯ"
 
 
 
(ไทย)สุตฺต. ข. ๒๕/๒๖๙/๓๐๕.คลิกดูพระสูตร
(บาลี)สุตฺต. ข. ๒๕/๓๔๙/๓๐๕.คลิกดูพระสูตร
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today156
Yesterday823
This week156
This month7426
Total1415895

Who Is Online

34
Online