Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

General

Subcategories

Filter
Display # 
Title Hits
258 วันมาฆบูชา มีความสำคัญอย่างไร 10057
256 การฟังธรรมทำให้ไปสวรรค์ได้หรือไม่ และขณะฟังธรรมจะเห็นเกิด-ดับได้อย่างไร 5745
250 การทำบุญใส่บาตร 11618
248 ผลและอานิสงส์ของทาน ต่างกันอย่างไร, ในการให้ทานควรวางจิตอย่างไร, การให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต เป็นอย่างไร, การให้ทานของโสดาบัน คืออย่างไร 30574
247 การไหว้เจ้า ในวันตรุษจีนถูกต้องหรือไม่ ตามหลักพุทธวจน 6684
242 สาเหตุที่ทำให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง คืออะไร 7774
236 ชีวิตก็ดีอยู่แล้ว ทำไมต้องนิพพาน , ทำไมต้อง ไม่เกิด 8522
232 การขอ อโหสิกรรม หรือ ขอขมา มีในพุทธวจนหรือไม่ 12333
229 การฆ่าตัวตาย มีผลอย่างไร 8676
227 การกราบที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร 6352

Related questions

Today20
Yesterday656
This week1351
This month13497
Total1118156

Who Is Online

23
Online