Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

General

Subcategories

Filter
Display # 
Title Hits
226 สมัยพุทธกาล คนมาบวชเป็นพระเพราะอะไร 6174
395 อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย หมายความว่าอย่างไร 6676
394 อานิสงส์ในการฟังธรรมของตถาคต คืออะไร 6726
396 ระหว่างการใส่บาตรด้วยอาหาร กับ การใส่บาตรด้วยปัจจัย สิ่งไหนได้บุญมากกว่ากัน 4690
211 การฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าในวันตรุษจีน 6716
209 ใส่รองเท้า ตักบาตรได้หรือไม่ 9885
208 การวางจิตเมื่อถูกติหรือถูกชม 7938
202 การใช้จ่ายทรัพย์อย่างไร จึงไม่เป็นการตระหนี่ และควรเลือกทำบุญอย่างไร 7680
200 การทำบุญต้องทำอย่างไร จึงจะได้บุญ 10272
195 การถวายสังฆทานคืออะไร หากไม่ค่อยมีโอกาสทำสังฆทานแต่ใส่บาตรเป็นประจำ สิ่งไหนได้อานิสงส์มากกว่ากัน และการเลือกผู้รับในการทำทาน มีผลต่ออานิสงส์ที่ได้หรือไม่ 9468

Related questions

Today29
Yesterday950
This week29
This month11197
Total1157432

Who Is Online

21
Online