Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

General

Subcategories

Filter
Display # 
Title Hits
226 สมัยพุทธกาล คนมาบวชเป็นพระเพราะอะไร 6942
395 อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย หมายความว่าอย่างไร 7985
394 อานิสงส์ในการฟังธรรมของตถาคต คืออะไร 7982
396 ระหว่างการใส่บาตรด้วยอาหาร กับ การใส่บาตรด้วยปัจจัย สิ่งไหนได้บุญมากกว่ากัน 5376
211 การฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าในวันตรุษจีน 7540
209 ใส่รองเท้า ตักบาตรได้หรือไม่ 10877
208 การวางจิตเมื่อถูกติหรือถูกชม 8993
202 การใช้จ่ายทรัพย์อย่างไร จึงไม่เป็นการตระหนี่ และควรเลือกทำบุญอย่างไร 9080
200 การทำบุญต้องทำอย่างไร จึงจะได้บุญ 11619
195 การถวายสังฆทานคืออะไร หากไม่ค่อยมีโอกาสทำสังฆทานแต่ใส่บาตรเป็นประจำ สิ่งไหนได้อานิสงส์มากกว่ากัน และการเลือกผู้รับในการทำทาน มีผลต่ออานิสงส์ที่ได้หรือไม่ 11121

Related questions

Today26
Yesterday769
This week2318
This month5755
Total1390138

Who Is Online

26
Online