Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

General

Subcategories

Filter
Display # 
Title Hits
226 สมัยพุทธกาล คนมาบวชเป็นพระเพราะอะไร 6038
395 อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย หมายความว่าอย่างไร 6476
394 อานิสงส์ในการฟังธรรมของตถาคต คืออะไร 6404
396 ระหว่างการใส่บาตรด้วยอาหาร กับ การใส่บาตรด้วยปัจจัย สิ่งไหนได้บุญมากกว่ากัน 4566
211 การฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าในวันตรุษจีน 6560
209 ใส่รองเท้า ตักบาตรได้หรือไม่ 9729
208 การวางจิตเมื่อถูกติหรือถูกชม 7765
202 การใช้จ่ายทรัพย์อย่างไร จึงไม่เป็นการตระหนี่ และควรเลือกทำบุญอย่างไร 7427
200 การทำบุญต้องทำอย่างไร จึงจะได้บุญ 9997
195 การถวายสังฆทานคืออะไร หากไม่ค่อยมีโอกาสทำสังฆทานแต่ใส่บาตรเป็นประจำ สิ่งไหนได้อานิสงส์มากกว่ากัน และการเลือกผู้รับในการทำทาน มีผลต่ออานิสงส์ที่ได้หรือไม่ 9051

Related questions

Today626
Yesterday600
This week4537
This month16683
Total1121342

Who Is Online

20
Online