Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

General

Subcategories

Filter
Display # 
Title Hits
226 สมัยพุทธกาล คนมาบวชเป็นพระเพราะอะไร 6545
395 อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย หมายความว่าอย่างไร 7368
394 อานิสงส์ในการฟังธรรมของตถาคต คืออะไร 7390
396 ระหว่างการใส่บาตรด้วยอาหาร กับ การใส่บาตรด้วยปัจจัย สิ่งไหนได้บุญมากกว่ากัน 5064
211 การฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าในวันตรุษจีน 7164
209 ใส่รองเท้า ตักบาตรได้หรือไม่ 10400
208 การวางจิตเมื่อถูกติหรือถูกชม 8598
202 การใช้จ่ายทรัพย์อย่างไร จึงไม่เป็นการตระหนี่ และควรเลือกทำบุญอย่างไร 8477
200 การทำบุญต้องทำอย่างไร จึงจะได้บุญ 11034
195 การถวายสังฆทานคืออะไร หากไม่ค่อยมีโอกาสทำสังฆทานแต่ใส่บาตรเป็นประจำ สิ่งไหนได้อานิสงส์มากกว่ากัน และการเลือกผู้รับในการทำทาน มีผลต่ออานิสงส์ที่ได้หรือไม่ 10501

Related questions

Today806
Yesterday810
This week4354
This month25110
Total1288912

Who Is Online

13
Online