Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

คำว่า "ดำรงสติเฉพาะหน้า" และ "รู้ตัวทั่วพร้อม" ในบทอานาปานสติ คืออะไร

User Rating:  / 26
PoorBest 
Bookmark and Share

 

 

วิดีโอ

 บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

 วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

 ดาวน์โหลด : mp4, mp3

 

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก

 เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว, เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

 เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น, เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

 เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง (สพฺพกายปฏิสํเวที) หายใจเข้า”, ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก

อานาปานสติ หน้า ๑

(ภาษาไทย) มหาวาร. สํ.  ๑๙/๓๒๐/๑๓๑๑ : คลิกดูพระสูตร

 

Today1596
Yesterday998
This week4719
This month14040
Total1187464

Who Is Online

15
Online