เอาเงินใส่บาตร ถูกต้องหรือไม่

User Rating:  / 5
PoorBest 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ 1

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี

สนทนาธรรมค่ำเสาร์  16 ก.พ. 56

ดาวน์โหลด : วิดีโอ

 

วิดีโอ 2

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี

สนทนาธรรมค่ำเสาร์  22 ม.ค. 54

ดาวน์โหลด : วิดีโอ


พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

ภิกษุห้ามรับเงินทอง

อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้,

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

(ไทย) มหาวิ. วิ. ๒/๑๑๐/๑๐๕.คลิกดูพระสูตร

(บาลี) มหาวิ. วิ. ๒/๙๐/๑๐๕.คลิกดูพระสูตร

 

มีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้อง

 

 ดูกรมาณพ อย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ?

ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทาง ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง

ดูกรมาณพ นกมีปีก จะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัว เป็นภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วย บิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง

ดูกรมาณพ ด้วย ประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ.


(ไทย) สี. ที. ๙/๒๙๔/๓๒๓.คลิกดูพระสูตร

(บาลี) สี. ที. ๙/๒๕๖/๓๒๓.คลิกดูพระสูตร