ถ้าพระภิกษุที่ยึดถือพุทธวจน ได้รับนิมนต์ให้ไปปฏิบัติกิจที่ไม่ได้ใช้แนวทางตามพุทธวจน จะทำอย่างไร

User Rating:  / 1
PoorBest 
Bookmark and Share

 

 

วิดีโอ

บริษัท ดอกบัวคู่  วันที่ 26 ก.ค. 2556

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4 , mp3

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

ภิกษุไม่พูด ขณะมีคำข้าว


พระบัญญัติ

๑๘๘. ๔๓. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า ปากยังมีคำข้าว เราจักไม่พูด.

 

(ไทย) มหา. วิ. ๒/๖๘๘/๘๔๓.คลิกดูพระสูตร

 

(ไทย) มหา. วิ. ๒/๕๕๐/๘๔๓.คลิกดูพระสูตร