Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
170 ขอคำอธิบาย กรรมเก่า และ กรรมใหม่ 5748
171 วิธีไม่สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น คืออย่างไร 5562
172 กรรม กับ ความทุกข์ มีความต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 6928
173 บาตรที่ถูกต้องตามหลักวินัย และวิธีใช้บาตร ตามพุทธวจน คืออย่างไร 7904
174 คำว่า จิตปรุงแต่ง และ ปรุงแต่งจิต คืออย่างไร 10821
175 ขอคำอธิบายคำว่า จิตสังขาร, ปิติ, สุข, โลภ, อภิชฌา, จิตปราโมทย์, จิตตั้งมั่น, จิตปล่อย, ความจางคลาย, ความสลัดคืน 8408
176 เหตุแห่งการสมปรารถนา เช่น การได้มาซึ่งโภคทรัพย์ หรือสิ่งอื่น พระพุทธเจ้าให้ทำอะไรบ้าง 36861
177 เหตุปัจจัยอะไร จะทำให้คนเปลี่ยนมาสนใจธรรม และศึกษาพุทธวจน 8212
178 การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาที่บ้าน จะมีอานิสงส์ อย่างไร 8434
179 อานิสงส์ 5 อย่างของการอยู่เป็นที่ คืออะไร 6799
181 ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับอย่างไร 6692
182 มรรควิธีสักแต่ว่ารู้ กับ สติปัฏฐาน ๔ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 7711
183 อนุสัย นอนเนื่องอยู่ในจิตได้อย่างไร เพราะจิตเกิด-ดับอยู่ตลอดเวลา และ เมื่อไม่มีอะไรเป็นของเรา แล้วอนุสัยตามข้ามภพข้ามชาติได้อย่างไร? 7563
184 การทำงานของมโนวิญญาณ เป็นอย่างไร 6864
185 ขอคำอธิบายว่า อุทิศส่วนบุญกุศลนั้น (ผู้แผ่เมตตา บุญกุศลพร่องไหม และผู้รับแบ่งส่วนยังไง) 6211

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today505
Yesterday810
This week4053
This month24809
Total1288611

Who Is Online

20
Online