Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
170 ขอคำอธิบาย กรรมเก่า และ กรรมใหม่ 4394
171 วิธีไม่สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น คืออย่างไร 4153
172 กรรม กับ ความทุกข์ มีความต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 5190
173 บาตรที่ถูกต้องตามหลักวินัย และวิธีใช้บาตร ตามพุทธวจน คืออย่างไร 5130
174 คำว่า จิตปรุงแต่ง และ ปรุงแต่งจิต คืออย่างไร 8395
175 ขอคำอธิบายคำว่า จิตสังขาร, ปิติ, สุข, โลภ, อภิชฌา, จิตปราโมทย์, จิตตั้งมั่น, จิตปล่อย, ความจางคลาย, ความสลัดคืน 6304
176 เหตุแห่งการสมปรารถนา เช่น การได้มาซึ่งโภคทรัพย์ หรือสิ่งอื่น พระพุทธเจ้าให้ทำอะไรบ้าง 28675
177 เหตุปัจจัยอะไร จะทำให้คนเปลี่ยนมาสนใจธรรม และศึกษาพุทธวจน 6313
178 การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาที่บ้าน จะมีอานิสงส์ อย่างไร 6070
179 อานิสงส์ 5 อย่างของการอยู่เป็นที่ คืออะไร 4779
181 ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับอย่างไร 4773
182 มรรควิธีสักแต่ว่ารู้ กับ สติปัฏฐาน ๔ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 5364
183 อนุสัย นอนเนื่องอยู่ในจิตได้อย่างไร เพราะจิตเกิด-ดับอยู่ตลอดเวลา และ เมื่อไม่มีอะไรเป็นของเรา แล้วอนุสัยตามข้ามภพข้ามชาติได้อย่างไร? 5383
184 การทำงานของมโนวิญญาณ เป็นอย่างไร 5241
185 ขอคำอธิบายว่า อุทิศส่วนบุญกุศลนั้น (ผู้แผ่เมตตา บุญกุศลพร่องไหม และผู้รับแบ่งส่วนยังไง) 4702

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today364
Yesterday488
This week2905
This month10703
Total915925

Who Is Online

10
Online