Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
170 ขอคำอธิบาย กรรมเก่า และ กรรมใหม่ 4787
171 วิธีไม่สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น คืออย่างไร 4607
172 กรรม กับ ความทุกข์ มีความต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 5681
173 บาตรที่ถูกต้องตามหลักวินัย และวิธีใช้บาตร ตามพุทธวจน คืออย่างไร 6060
174 คำว่า จิตปรุงแต่ง และ ปรุงแต่งจิต คืออย่างไร 9103
175 ขอคำอธิบายคำว่า จิตสังขาร, ปิติ, สุข, โลภ, อภิชฌา, จิตปราโมทย์, จิตตั้งมั่น, จิตปล่อย, ความจางคลาย, ความสลัดคืน 6814
176 เหตุแห่งการสมปรารถนา เช่น การได้มาซึ่งโภคทรัพย์ หรือสิ่งอื่น พระพุทธเจ้าให้ทำอะไรบ้าง 30632
177 เหตุปัจจัยอะไร จะทำให้คนเปลี่ยนมาสนใจธรรม และศึกษาพุทธวจน 6878
178 การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาที่บ้าน จะมีอานิสงส์ อย่างไร 6693
179 อานิสงส์ 5 อย่างของการอยู่เป็นที่ คืออะไร 5378
181 ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับอย่างไร 5285
182 มรรควิธีสักแต่ว่ารู้ กับ สติปัฏฐาน ๔ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 6014
183 อนุสัย นอนเนื่องอยู่ในจิตได้อย่างไร เพราะจิตเกิด-ดับอยู่ตลอดเวลา และ เมื่อไม่มีอะไรเป็นของเรา แล้วอนุสัยตามข้ามภพข้ามชาติได้อย่างไร? 6023
184 การทำงานของมโนวิญญาณ เป็นอย่างไร 5720
185 ขอคำอธิบายว่า อุทิศส่วนบุญกุศลนั้น (ผู้แผ่เมตตา บุญกุศลพร่องไหม และผู้รับแบ่งส่วนยังไง) 5156

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today326
Yesterday686
This week3279
This month14055
Total1007443

Who Is Online

18
Online