Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
170 ขอคำอธิบาย กรรมเก่า และ กรรมใหม่ 5065
171 วิธีไม่สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น คืออย่างไร 4880
172 กรรม กับ ความทุกข์ มีความต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 5990
173 บาตรที่ถูกต้องตามหลักวินัย และวิธีใช้บาตร ตามพุทธวจน คืออย่างไร 6434
174 คำว่า จิตปรุงแต่ง และ ปรุงแต่งจิต คืออย่างไร 9464
175 ขอคำอธิบายคำว่า จิตสังขาร, ปิติ, สุข, โลภ, อภิชฌา, จิตปราโมทย์, จิตตั้งมั่น, จิตปล่อย, ความจางคลาย, ความสลัดคืน 7135
176 เหตุแห่งการสมปรารถนา เช่น การได้มาซึ่งโภคทรัพย์ หรือสิ่งอื่น พระพุทธเจ้าให้ทำอะไรบ้าง 31755
177 เหตุปัจจัยอะไร จะทำให้คนเปลี่ยนมาสนใจธรรม และศึกษาพุทธวจน 7189
178 การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาที่บ้าน จะมีอานิสงส์ อย่างไร 7112
179 อานิสงส์ 5 อย่างของการอยู่เป็นที่ คืออะไร 5719
181 ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับอย่างไร 5603
182 มรรควิธีสักแต่ว่ารู้ กับ สติปัฏฐาน ๔ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 6399
183 อนุสัย นอนเนื่องอยู่ในจิตได้อย่างไร เพราะจิตเกิด-ดับอยู่ตลอดเวลา และ เมื่อไม่มีอะไรเป็นของเรา แล้วอนุสัยตามข้ามภพข้ามชาติได้อย่างไร? 6422
184 การทำงานของมโนวิญญาณ เป็นอย่างไร 6040
185 ขอคำอธิบายว่า อุทิศส่วนบุญกุศลนั้น (ผู้แผ่เมตตา บุญกุศลพร่องไหม และผู้รับแบ่งส่วนยังไง) 5417

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today489
Yesterday502
This week4116
This month15252
Total1061813

Who Is Online

24
Online