Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
170 ขอคำอธิบาย กรรมเก่า และ กรรมใหม่ 5440
171 วิธีไม่สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น คืออย่างไร 5282
172 กรรม กับ ความทุกข์ มีความต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 6498
173 บาตรที่ถูกต้องตามหลักวินัย และวิธีใช้บาตร ตามพุทธวจน คืออย่างไร 7095
174 คำว่า จิตปรุงแต่ง และ ปรุงแต่งจิต คืออย่างไร 10105
175 ขอคำอธิบายคำว่า จิตสังขาร, ปิติ, สุข, โลภ, อภิชฌา, จิตปราโมทย์, จิตตั้งมั่น, จิตปล่อย, ความจางคลาย, ความสลัดคืน 7752
176 เหตุแห่งการสมปรารถนา เช่น การได้มาซึ่งโภคทรัพย์ หรือสิ่งอื่น พระพุทธเจ้าให้ทำอะไรบ้าง 33875
177 เหตุปัจจัยอะไร จะทำให้คนเปลี่ยนมาสนใจธรรม และศึกษาพุทธวจน 7761
178 การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาที่บ้าน จะมีอานิสงส์ อย่างไร 7789
179 อานิสงส์ 5 อย่างของการอยู่เป็นที่ คืออะไร 6371
181 ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับอย่างไร 6069
182 มรรควิธีสักแต่ว่ารู้ กับ สติปัฏฐาน ๔ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 7082
183 อนุสัย นอนเนื่องอยู่ในจิตได้อย่างไร เพราะจิตเกิด-ดับอยู่ตลอดเวลา และ เมื่อไม่มีอะไรเป็นของเรา แล้วอนุสัยตามข้ามภพข้ามชาติได้อย่างไร? 7022
184 การทำงานของมโนวิญญาณ เป็นอย่างไร 6482
185 ขอคำอธิบายว่า อุทิศส่วนบุญกุศลนั้น (ผู้แผ่เมตตา บุญกุศลพร่องไหม และผู้รับแบ่งส่วนยังไง) 5852

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today31
Yesterday950
This week31
This month11199
Total1157434

Who Is Online

20
Online