สมาธิไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริยะ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

ดาวน์โหลด : 

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง