ใส่บาตรแล้วจะถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ พระสงฆ์จะผิดศีลไหม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม จ.นครนายก 17 ส.ค. 2555

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4, mp3

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

ห้ามรับเงิน ทอง


พระบัญญัติ

๓๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน

อันเขาเก็บไว้ให้, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

 

(ไทย) วิ. มหา. ๒/๑๑๐/๑๐๕:คลิกดูพระสูตร

(บาลี) วิ. มหา. ๒/๙๐/๑๐๕:คลิกดูพระสูตร