พระพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสถึงศาสนาหรือลัทธิอื่นบ้างหรือไม่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

 

วิดีโอ

สนทนาธรรมค่ำเสาร์  วันที่ 5 มี.ค. 54
 
บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4mp3

 

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

ไม่ทรงตำหนิการบูชายัญไปเสียทั้งหมด

อุชชยพราหมณ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระโคดมย่อมกล่าวสรรเสริญยัญบ้างหรือไม่ ?”.

พราหมณ์ ! เราจะกล่าวสรรเสริญยัญไปเสียทั้งหมด ก็หาไม่

แต่ว่าเราจะตำหนิยัญไปเสียทั้งหมด ก็หาไม่.

พราหมณ์ ก็ในยัญชนิดใด โคถูกฆ่า แพะแกะถูกฆ่า ไก่สุกรถูกฆ่า สัตว์ต่าง ๆ ถูกฆ่า เราไม่สรรเสริญยัญนั้น ซึ่งมีการทำสัตว์อื่นให้พลอยทุกข์เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพระอรหันต์ หรือผู้ที่ถึงอรหัตตมรรค ย่อมไม่เข้าใกล้ยัญชนิดนี้ ซึ่งมีการทำสัตว์อื่นให้พลอยทุกข์.

พราหมณ์ ส่วนในยัญชนิดใด โคไม่ถูกฆ่า แพะแกะไม่ถูกฆ่า ไก่สุกรไม่ถูกฆ่า สัตว์ต่าง ๆ ไม่ถูกฆ่าเราสรรเสริญยัญนั้น ซึ่งไม่มีการทำสัตว์อื่นให้พลอยทุกข์ ได้แก่ นิจจทาน อันเป็นยัญที่ทำสืบสกุลกันลงมา เพราะเหตุไรเล่าเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดี หรือผู้ถึงอรหัตตมรรคทั้งหลายก็ดี ย่อมเข้ามาข้องแวะด้วยยัญชนิดนี้.

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ หน้า ๒๕๘

(ไทย) จตุกฺกอํ๒๑/๔๑/๓๙. : คลิกดูพระสูตร

(บาลี) จตุกฺกอํ๒๑/๕๔/๓๙. : คลิกดูพระสูตร