พระสูตรที่อยู่ในหนังสืออริยวินัย เป็นพุทธวจนหรือไม่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

 

ส่วนหนึ่งของ สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 

 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4,mp3

                                                                                                            พระสูตรที่เกี่ยวข้อง