Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ทั่วไป

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
341 กรรม, เหตุเกิดของกรรม, เหตุดับของกรรม, วิบากของกรรม, และวิธีดับกรรม คืออะไร 8569
340 ถ้าความทุกข์เป็นผลจากกรรมเก่า กรรมใหม่คืออะไร มีอะไรบอกได้ว่าเรากำลังจะหมดกรรม 7832
337 ทำกรรมดี แต่ไม่ได้ดี เป็นเพราะอะไร 4494
336 กลัววิบากของกรรม จะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากกรรมหรือดับกรรมได้ 4732
169 เมื่อตายแล้ว กรรมใหม่ จะไปเป็นกรรมเก่าในภพใหม่หรือไม่ 6081
298 การกระทำทั้งทาง จิตและกาย สามารถติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาติ ได้หรือไม่ 5005
288 คนเราทำกรรมในรูปแบบใด จะได้รับผลของกรรมในรูปแบบเดียวกันใช่หรือไม่ 6245
239 เจ้ากรรมนายเวร มีหรือไม่ ตามหลักพุทธวจน, จำเป็นต้องอุทิศบุญกุศลให้หรือไม่ 7941
238 เป็นไปได้หรือไม่ ที่วิบากของกรรมที่เราทำในภพก่อน จะส่งผลในภพนี้ 5921
192 มิจฉาทิฐิ (มิจฉาทิฏฐิ) หรือความเห็นที่ผิด เกี่ยวกับเรื่องกรรม มีอะไรบ้าง 8791

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today37
Yesterday1213
This week4324
This month22478
Total1195902

Who Is Online

35
Online