Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ทั่วไป

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
341 กรรม, เหตุเกิดของกรรม, เหตุดับของกรรม, วิบากของกรรม, และวิธีดับกรรม คืออะไร 9554
340 ถ้าความทุกข์เป็นผลจากกรรมเก่า กรรมใหม่คืออะไร มีอะไรบอกได้ว่าเรากำลังจะหมดกรรม 8404
337 ทำกรรมดี แต่ไม่ได้ดี เป็นเพราะอะไร 4705
336 กลัววิบากของกรรม จะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากกรรมหรือดับกรรมได้ 4941
169 เมื่อตายแล้ว กรรมใหม่ จะไปเป็นกรรมเก่าในภพใหม่หรือไม่ 6330
298 การกระทำทั้งทาง จิตและกาย สามารถติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาติ ได้หรือไม่ 5245
288 คนเราทำกรรมในรูปแบบใด จะได้รับผลของกรรมในรูปแบบเดียวกันใช่หรือไม่ 6612
239 เจ้ากรรมนายเวร มีหรือไม่ ตามหลักพุทธวจน, จำเป็นต้องอุทิศบุญกุศลให้หรือไม่ 8225
238 เป็นไปได้หรือไม่ ที่วิบากของกรรมที่เราทำในภพก่อน จะส่งผลในภพนี้ 6272
192 มิจฉาทิฐิ (มิจฉาทิฏฐิ) หรือความเห็นที่ผิด เกี่ยวกับเรื่องกรรม มีอะไรบ้าง 9443

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today510
Yesterday810
This week4058
This month24814
Total1288616

Who Is Online

25
Online