Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ทั่วไป

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
341 กรรม, เหตุเกิดของกรรม, เหตุดับของกรรม, วิบากของกรรม, และวิธีดับกรรม คืออะไร 8036
340 ถ้าความทุกข์เป็นผลจากกรรมเก่า กรรมใหม่คืออะไร มีอะไรบอกได้ว่าเรากำลังจะหมดกรรม 7559
337 ทำกรรมดี แต่ไม่ได้ดี เป็นเพราะอะไร 4362
336 กลัววิบากของกรรม จะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากกรรมหรือดับกรรมได้ 4602
169 เมื่อตายแล้ว กรรมใหม่ จะไปเป็นกรรมเก่าในภพใหม่หรือไม่ 5927
298 การกระทำทั้งทาง จิตและกาย สามารถติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาติ ได้หรือไม่ 4864
288 คนเราทำกรรมในรูปแบบใด จะได้รับผลของกรรมในรูปแบบเดียวกันใช่หรือไม่ 5998
239 เจ้ากรรมนายเวร มีหรือไม่ ตามหลักพุทธวจน, จำเป็นต้องอุทิศบุญกุศลให้หรือไม่ 7745
238 เป็นไปได้หรือไม่ ที่วิบากของกรรมที่เราทำในภพก่อน จะส่งผลในภพนี้ 5735
192 มิจฉาทิฐิ (มิจฉาทิฏฐิ) หรือความเห็นที่ผิด เกี่ยวกับเรื่องกรรม มีอะไรบ้าง 8357

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today606
Yesterday645
This week606
This month15616
Total1140979

Who Is Online

20
Online