Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

พระพุทธเจ้าท่านทรงสอน การเดินจงกรมอย่างไร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

     

วิดีโอ 1

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

เปิดธรรมที่ถูกปิด ๒๕๕๔/๙

 ดาวน์โหลด : mp4, mp3

 

วิดีโอ 2

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4, mp3

 

 


 

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

จงเป็นผู้มีสติคู่กันไปกับสัมปชัญญะ

ภิกษุทั้งหลาย !

ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติอยู่ อย่งมีสัมปชัญญะ: นี้เป็น อนุสสนี ของเรแก่พวกเธอทั้งหลย.

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเป็นผู้มีสติ เป็นอย่งไรเล่ ?

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้

เป็นผู้เห็นกยในกยอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก;

เป็นผู้เห็นเวทนในเวทนอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำออกเสียได้ซึ่ง อภิชฌาและโทมนัสในโลก;

เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก;

เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส    มีสัมปชัญญะ มีสติ นำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก.

ภิกษุทั้งหลาย ! อย่างนี้แล เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้มีสติ.

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่งไรเล่ ?

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้

เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้า การถอยกลับไปข้างหลัง การแลดู การเหลียวดู, การคู้ การเหยียด, การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร, การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม, การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ, การไป การหยุด การนั่ง การนอน การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย ! อย่างนี้แล เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ.

ภิกษุทั้งหลาย !

ภิกษุ พึงเป็นผู้มีสติอยู่ อย่งมีสัมปชัญญะ :

นี้เป็น อนุสสนีของเรแก่พวกเธอทั้งหลย.

ปฐมธรรม หน้า ๒๓๘

(ภาษาไทย) มหา. ที. ๑๐/๘๒/๙๐. : คลิกดูพระสูตร

 

จิตอธิษฐานการงาน

 

อานนท์ ! ฐานะที่ตั้งแห่งอนุสสติ มีเท่าไร ?

มี ๕ อย่าง พระเจ้าข้า !

ดีละ ดีละ อานนท์ ! ถ้าอย่างนั้น

เธอจงทรงจำ ฐานะที่ตั้ง แห่งอนุสสติที่ ๖ นี้ไว้

คือ ภิกษุในกรณีนี้

มีสติ     ก้าวไป

มีสติ     ถอยกลับ

มีสติ     ยืนอยู่

มีสติ     นั่งอยู่

มีสติ     สำเร็จการนอนอยู่

มีสติ     อธิษฐานการงาน

 

อานนท์ ! นี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสสติ

ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ.

 

ปฐมธรรม หน้า ๖๘

(ภาษาไทย) ฉกฺก. อํ. ๒๒/๒๙๔/๓๐๐. : คลิกดูพระสูตร

 

 

 

 
Today643
Yesterday867
This week3284
This month12220
Total1396603

Who Is Online

7
Online