เวทนาประกอบด้วย สุข ทุกข์ และอทุกขมสุข เหตุใดในอานาปานสติ ส่วนที่เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงใช้ว่า ... รู้พร้อมเฉพาะซึ่ง ปีติ สุข และจิตตสังขาร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์   15 พ.ค. 2553

ดาวน์โหลด : mp4, mp3