Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

จิตอธิษฐานการงาน คืออย่างไร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

  

วีดีโอ

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4, mp3

 

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

อานนท์ ! ฐานะที่ตั้งแห่งอนุสสติ มีเท่าไร ?

มี ๕ อย่าง พระเจ้าข้า !

ดีละ ดีละ อานนท์ !

ถ้าอย่างนั้น เธอจงทรงจำ ฐานะที่ตั้ง แห่งอนุสสติที่ ๖ นี้ไว้ คือ ภิกษุในกรณีนี้

มีสติก้าวไป

มีสติถอยกลับ

มีสติยืนอยู่

มีสตินั่งอยู่

มีสติสำเร็จการนอนอยู่

มีสติอธิษฐานการงาน

อานนท์ ! นี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสสติ ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ
.

ปฐมธรรม หน้า ๖๘

(ภาษาไทย) ฉกฺก. อํ. ๒๒ / ๒๙๔ / ๓๐๐ : คลิกดูพระสูตร

 

 

Today728
Yesterday779
This week3259
This month4918
Total1413387

Who Is Online

21
Online