Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ภิกษุยืนแสดงธรรม หรือ อนุโมทนา (ให้พร) ตรงที่รับบิณฑบาตได้หรือไม่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ 1

ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม จ.นครนายก 17 ส.ค. 55

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4 , mp3

 

 

วิดีโอ 2

บริษัท ดอกบัวคู่  จำกัด

วันที่ 26 ก.ค. 2556

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : คลิกที่นี่

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง


[๔๒๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่อนุโมทนาในโรงฉัน คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาว่า 

ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ ไม่อนุโมทนาในโรงฉัน

ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน  โพนทะนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น

แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้อนุโมทนาในโรงฉัน ฯ

 

(ไทย) จุลฺล.วิ. ๗/๑๔๙/๔๒๐ : คลิกดูพระสูตร

(บาลี) จุลฺล.วิ. ๗/๒๒๓/๔๒๐ : คลิกดูพระสูตร

 

 

พระอนุบัญญัติ

๒๑๕. ๗๐. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เรายืนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งอยู่.

 

(ไทย) มหา.วิ. ๒/๗๐๙/๘๗๓ : คลิกดูพระสูตร

(บาลี) มหา.วิ. ๒/๕๖๖/๘๗๓ : คลิกดูพระสูตร

 

Today46
Yesterday950
This week46
This month11214
Total1157449

Who Is Online

32
Online